Visitationshjælp

Vi yder konsulentbistand til at foretage en fagligt valid visitation af klienten til rette behandling, der ofte vil bestå af en række tilbud, som i en kombination kan have effekt for den pågældende klient.

I et behandlingssamarbejde præciseres sammen med visiterende ambula-

torium formål med døgnforløbet, og der aftales milepæle og afstemmes 
 

forventninger til realistiske behandlingsmål.

ringg door