Symptomlidelser

Centret kan være behjælpelig med at screene og udrede en række af de gængse former for psykisk comorbiditet i forbindelse med et døgnforløb.

Symptomlidelser er en hyppig komplikation hos mange alkohol-afhængige. En "komplikation" fordi sådanne lidelser som fx depression, angst, PTSD eller ADHD van-skeliggør og i nogle tilfælde umuliggør gennemførelse af alkoholbehandling med godt resultat.
 
 
 
  

Der kan være tale om lidelser, der er opstået som følge af alkoholmisbrugslivet. Men der kan også være tale om mere primære
 

lidelser, som har været til stede – evt. som medvirkende årsag – før misbruget er begyndt.

loft