Supervision

Ringgårdens kompetencecenter kan i begrænset omfang tilbyde supervision af en medarbejder / personalegrupper i et forløb, hvor supervisionen styrker og udvikler personalets eget arbejde med klienter i målgruppen.

Et supervisionsforløb kan blandt andet være hensigtsmæssigt, når der indgås aftaler om en sammenhængende behandlingsplan for kompliceret dobbeltbelastede klienter, som modtager både
 
 
 
  

ambulant og særligt tilrettelagt døgnbehandling i forskellige sam-menhængende faser.

 

Supervisionsforløbet har som formål at sikre optimal behandlingsmæssig tilgang.

ringg door