Personlighedstestning

Der kan indgås aftale med os om at udrede personlighedsmønstre hos en ambulant klient gennem testning.

Det foregår typisk ved brug af MCMI, der udleveres af ambulatoriemedarbejder, hvorefter vi scorer og tolker testen og

fremsender en kort skrivelse med formulering af relevante fokus-
områder for det fortsatte arbejde.
 

Alle beboere på Ringgården får mulighed for psykologisk testning i forbindelse med et ophold.

loft