Mission og vision

Kompetencecentrets MISSION er, i samarbejde med landets kommuner, at løfte den faglige kvalitet i behand-lingstilbud til klienter med en dobbelt problemstilling, dvs. afhængighed sammen med personligheds-forstyrrelse eller symptomlidelse, således at den enkelte borgers alkoholmisbrug og personligheds-forstyrrelse får den bedst mulige behandling.

Dette sker gennem rådgivning, udredning samt et åbent og tillidsfuldt samarbejde med kommunernes fagfolk om at skabe sammenhæng mellem ambulant- og døgnbehandling. 

Kompetencecentrets VISION er på længere sigt, at personer med behov for dobbeltfokuseret misbrugsbehandling identificeres i 
 

le alkoholbehandlere støttes i at opnå stærkere kompetencer hertil, og endelig at behandlingstilbud på både ambulant og døgnbasis udvikles

for bygning2


langt højere grad og meget tidligere end tilfældet er i dag. At kommuna-


på et fagligt dokumenteret grundlag til gavn for denne målgruppe.