Konferenceassistance

Rådgivningen kan ske eksternt, ved at en medarbejder fra Ringgårdens kompe-tencecenter deltager i en behandlingskonference i en kommunal alkoholbehandlingsenhed.


Assistancen kan fx omhandle konkret caseudredning og behandlings-
 

overvejelser eller have mere strukturel og organisatorisk karakter.

ringg door