Caseformulering

Udarbejdelse af caseformulering og behandlingsplan med henblik på fortsat ambulant behandling foretages af kompetencecentret i forbindelse med indskrivning. Det vil sige, at vi peger på de fokusområ-der, der skal arbejdes videre med i det ambulante forløb efter døgn.

loft