Baggrund og finansiering

Ringgården i Middelfart er etableret i 1972 af KFUM´s Sociale Arbejde i Danmark. I mange år har den faglige udvikling på Ringgården haft fokus på svært belastede klienter.

Ringgårdens afdeling for Forskning & Formidling startede i slutningen af 90´erne en evidensbaseret udvikling af en behandlingsmodel der tog højde for, at mange med svært alkoholmisbrug havde sideordnede psykiske vanskeligheder. Deres alkoholmisbrug måtte derfor ses i netop den sammenhæng, og behandlingsmetoderne måtte tilsvarende matche deres komplekse problemstillinger.

Flere års forsknings- og udviklings-arbejde førte til formulering af en personlighedsguidet kontaktstrategi og manualen ALF personligheds-
 

mønstre og behandlingsstrategier (bestil her).

Ringgården fik i 2011 på bevilling fra Sundhedsministeriet status som "Kompetencecenter for Dobbeltfokuseret Afhængighedsbehandling.

 

Samtidig leverer Ring-gården specialiseret døgn-behandling med dobbeltfokus, der tager højde for såvel rusmiddel-afhængighed som personligheds-forstyrrelser og symptomlidelser. Denne døgnbehandling finansieres


for bygning2


Kompetencecenteret yder rådgivning og konsulentbistand til kommuner og især deres alkoholbehandlere i forhold til dobbeltbelastede klienter.

 


af hjemkommunen selv via Sundhedslovens §141.