Vedligeholdelses-/mestrings-/boosterforløb

Beboere, som efter at have været i velgennemført behandling, oplever truende eller konkret tilbagefald, kan indskrives i kortere forløb til afklaring og behandling af restproblematikker.

Tidligere beboere som oplever motivationstab, eller frygt for at tabe perspektiv i deres vedblivende fastholdelse af et alkoholfrit liv, kan 

tilbydes et kortere (2-4 ugers) boosterforløb, hvor indskrivningen handler om at få specifik hjælp til på
 

ny at finde gejst, motivation og relevante metoder til at komme videre.

lille rum