Udredningsforløb

Beboere, som fra ambulatoriets side ikke skønnes tilstrækkeligt udredt, eller hvor behandlingsstrategien er uafklaret kan indskrives til et korterevarende udredningsforløb af 3-5 ugers varighed.

Her gennemgår den pågældende et nærmere aftalt undersøgelses- og 

udredningsforløb, som kan styrke de ambulante behandlingsbestræbel-
  

ser, der har været i gang forud og som fortsættes efterfølgende.

lille rum