Syn på afhængighed

Årsagen til afhængigheden skal søges i den enkelte persons situation, baggrund og personlighedsudvikling. Et misbrug er stimuleret af en række individuelle psykologiske faktorer, der påvirker de valg, personen træffer i forhold til, hvorfor og hvornår det er i orden at drikke.

Problemet er med andre ord ikke kun indtagelsen af alkohol i sig selv, men i høj grad også de tanker og følelser, den enkelte slås med. Via alkoholrusen opnår personen en mental tilstand, der – kortsigtet, men effektivt – udgør en lindring i forhold til en bestemt situation, hvor personens sårbarhed er særligt blotlagt. Målet med alkoholrusen er således at opnå en bestemt mental tilstand, som personen

 

ikke er i stand til at tilvejebringe på mere hensigtsmæssig måde. På sin vis er afhængigheden af alkohol derfor en "løsning", der desværre medfører alvorlige og voksende problemer. 

Afhængighed af alkohol er som én lang kæde af tilbagefald, der styres af personspecifikke højrisikosituationer, som igen er betinget af den enkeltes sårbarhed og personlighedstræk.

Vi tror på, at man med den rette indstilling, motivation og kompetent støtte, kan arbejde sig fri af afhængigheden igen.

 

Der findes ikke nogen simpel forklaring på, at en person udvikler et alkoholmisbrug.

Alkoholproblemer er ikke forårsaget alene af alkoholindtagelsen. Heller ikke alene af bestemte hjerneprocesser, arvelige faktorer, dårlig opvækst eller andet.

Alkoholproblemer er derimod resultatet af et sammenfald af en række forskellige faktorer hos den enkelte – med variationer fra misbruger til misbruger. Derfor arbejder vi altid med et individuelt udgangspunkt.