(Sags)behandler

Alkoholbehandlingen i Danmark er i høj grad blevet orienteret mod ambulante tilbud. Der er dog en gruppe af klienter, som har svært ved at profitere af et sådant tilbud, fordi deres misbrug og sociale og psykiske tilstand nødvendiggør et døgntilbud.

Over årene har Ringgården specialiseret sig i at samarbejde med de offentlige ambulante behandlingstilbud om at tilbyde et døgnophold for de klienter, der har svært ved at profitere af et ambulant forløb. Ofte fordi en svær alkoholafhængighed er vævet tæt sammen med personlighedsforstyrrelse og/eller symptomlidelser som angst, depression, ADHD og PTSD, hvilket vanskeliggør det ambulante 

behandlingsarbejde. Ringgården kan være behjælpelig med at udrede og arbejde intensivt med disse problematikker i støttende rammer, så der kan lægges en langsigtet behandlingsplan for den fortsatte ambulante behandling.

forskningsbaseret metodeudvikling og kvalitetssikring af behandlingen. Se Nøgleoplysninger om Ringgården her.

Indskrivning kan normalt ske kort tid efter første henvendelse.

visitator


Ringgården er Danmarks største og ældste behandlingshjem – organiseret som selvejende institution med fast tilknyttet


Du er velkommen til at kontakte visitator Conni Hansen på
telefon 64 41 25 05 for yderligere oplysninger.