Pris

I 2019 er prisen 1.940 kr. per døgn.

Dette dækker behandling, konsultation hos Ringgårdens psykiater, medicinudgifter (med mindre andet er aftalt), kost og behandlingsrelaterede materialer.


Når et ophold er gennemført – fx af 8-12 ugers varighed – indgår der tre efterfølgende ambulante samtaler med en behandler, samt en
 
 
 
  

 

 opfølgningsdag med andre tidligere beboere og de behandlere, man samarbejder med under indskriv-ningen.
 

 

Udgifter i forbindelse med transport til og fra opholdet er også indeholdt i prisen.

trapper