Pårørende

Som pårørende til en, der er afhængig, står man i en meget svær situation. Man vil gerne hjælpe og det kan være svært at forstå, hvorfor den der drikker ikke bare holder op.

Det slider på forholdet og dig som pårørende. Vi har to anbefalinger til dig. For det første: pas på dig selv! Lad være med at påtage dig ansvaret for den afhængiges alkoholforbrug og adfærd.

For det andet: gør noget! Gør det nænsomt, men bestemt, klart for den, der drikker, at der er brug for
 
 
 
  

professionel hjælp til at slippe ud af afhængigheden. Det vil ofte ske gennem den kommunale misbrugsrådgivning uden udgifter.

 

center, gennem arbejdspladsens sundhedsforsikring eller direkte, hvis man har mulighed for selv at betale for behandlingen.

visitator


Et ophold på Ringgården sker gennem henvisning fra det kommunale rådgivnings-


Du er meget velkommen til at kontakte visitator Conni Hansen (tlf. 64 41 25 05) hvis du vil vide mere.