Kognitiv behandling med vægt på afhængighed

Blandt en række professionelle behandlingstyper for alkohol-afhængighed er den kognitive terapi den bedst dokumenterede og mest effektive for mennesker med alvorlige misbrugsproblemer.

Metoden har fokus på de negative tanker, der aktiveres i særlige højrisikosituationer. Tankerne medfører en sænkning af oplevelsen af kompetence og en øgning af de positive forventninger til rusen. Denne mentale "lås" er den psykologiske afhængighed, som hos de fleste er meget stærk og selvkørende (eller: selvforstærk-ende), når først den er sat i gang.
 

Den kognitive terapi hjælper med at beboeren kan få øje på dette mønster hos sig selv og kan få sat
 

Desuden arbejdes der med at udvikle strategier mod den afhængige tankegang og følelses-

lille rum


ord på det – herunder også de følelser og kropslige reaktioner, der følger med.


påvirkning, og der opbygges nye værdier for et liv uden alkohol-afhængighed.