Hvordan

I mange tilfælde er der mulighed for at få et døgnbehandlingstilbud, som er gratis for den enkelte.

Denne rettighed er sikret borgeren i Sundhedslovens §141. Afgørelsen træffes typisk af den kommunale alkoholrådgivning/rusmiddelcenter, som afklarer hvilken type af behandling, der skal sættes i gang.

Ringgården træder til, når der vurderes at være behov for intensiv døgnbehandling i støttende  

rammer. I de tilfælde er et ophold på Ringgården betalt af hjemkom-munen og sker via en henvisning.

Men der er også andre muligheder:

Sundhedsforsikringer dækker i mange tilfælde alkoholbehandling.


Arbejdsgivere, der dækker udgiften til en medarbejders behandling, har fradragsret for omkostningen, og medarbejderen bliver ikke beskattet.


 

I nogle tilfælde – ofte i forbindelse med en særlig familieproblematik – kan en kommunal sagsbehandler iværksætte behandlingen.


Endelig er der mulighed for selv at betale for sin behandling.