Generelt forløb

Et ophold på Ringgården varer typisk 8-12 uger og aftales individuelt. Før behandlingen er beboeren til en samtale for at fortælle om sit problem og få information om behandlingen. Herefter træffes en aftale om behandlingens forløb og varighed.

Ved indskrivningen begynder vi med at finde ud af, hvordan beboeren har det, hvornår han/hun sidst har været beruset osv. Det har betydning for, hvordan vi – både medicinsk og terapeutisk – skal sætte ind. Det er vores lægekonsulent med speciale i psykiatri, der tager sig af den medicinske side af sagen.

Herefter følger vi i hverdagen et arbejdsskema, så man altid er klar over, hvad der skal ske i løbet af ugen.

Selve behandlingen består af en kombination af gruppeterapi,
individuelle opgaver og undervisning

i emner, der har relevans for at komme ud af misbruget. Motion, mindfulness og deltagelse i praktiske gøremål bliver også en naturlig del af opholdet, når beboeren rent fysisk er klar til det.

Sammen med den enkelte beboer vi med at finde frem til:

hvornår trangen til at beruse sig opstår


hvordan trangen kan håndteres og bearbejdes – både tanke- og adfærdsmæssigt


hvilke – helt individuelle – metoder, der kan tages i brug for at håndtere trangen


Arbejdet går med andre ord ud på at give klienten dels en styrket tro på, at det kan lade sig gøre at leve uden alkohol, og dels en træning i at gøre det i praksis.

I den sidste tid arbejder vi med, hvad der skal ske, når man kommer hjem. Beboeren formulerer sine egne tanker omkring og mål med livet efter opholdet, og der bliver udarbejdet en personlig handlingsplan.

Ved planlagt udskrivning laver vi også en rapport, der indeholder beboerens opfattelse af forløbet og fremtiden samt behandlerens vurdering og anbefalinger. Denne rapport er en væsentlig og vigtig del af stafetoverdragelsen til de fagfolk, der ofte skal hjælpe i tiden efter Ringgården. Der indgår heri også en psykologisk personlighedsprofil, som medvirker til at støtte det videre, ambulante behandlingsarbejde.