For hvem?

Ringgårdens tilbud om behandling er primært for personer med middelsvær til svær afhængighed af alkohol, evt. i kombination med sociale og psykiske problemer eller afhængighed af medicin eller hash.

Typisk har misbruget hos vores beboere varet i en del år. Ca. 40% er kvinder. En del beboere har – ofte som følge af misbruget – et svagt eller svigtende socialt netværk, men mange har familie og pårørende, der oftest også har brug for at blive hjulpet. Ringgården kan efter aftale tilbyde pårørendesamtaler undervejs i behandlingsforløbet.
 
 
 
  

Ringgården har mange trapper, trin og brosten, hvilket gør, at man som beboer skal være selvhjulpen, dvs. 
 

personlige hygiejne, selv betjene sig ved buffet'en osv. Er der tale om særlige forhold som fx synshandicap

trapper


man skal kunne bevæge sig rundt på området ved egen kraft, følge den daglige rytme og tage vare på sin


eller andre fysiske handicap, undersøger vi om der kan laves individuelle aftaler.