Efter Ringgården

Tiden lige efter en døgnbehandling er en højrisikosituation for den enkelte. Et godt netværk og en stabiliserende efterbehandling har stor betydning.

Derfor tager vi altid kontakt til alkoholambulatoriet i det område, hvor beboeren bor, så medarbejderne på ambulatoriet kan følge op på behandlingen.

De kan bl.a. støtte op omkring de strategier, klienten har udformet på Ringgården mod at falde tilbage i misbruget.

I tiden efter behandlingen på Ringgården tilbyder vi desuden en række ambulante, individuelle samtaler, og der er 

mulighed for at deltage i en hel opfølgningsdag ca. tre måneder efter opholdet.

Her mødes man også med sin gamle
 

I København har Ringgården en efterbehandlingsgruppe, hvor tidligere klienter fra Ringgården mødes og drøfter oplevelser,problemer og løsninger 

trapper


gruppe. Hvis der er behov for det, er familien velkommen til at deltage i de ambulante samtaler.


med hinanden og med en behandler fra Ringgården.