Dobbeltfokuseret behandling

Op imod halvdelen af de mennesker, som er alkoholafhængige, har en eller flere former for psykiske vanskeligheder, som ikke automatisk forsvinder, når de bliver ædru. Disse psykiske vanskeligheder skal kortlægges og behandles, da de ellers medvirker til en stor risiko for at afbryde behandlingsforløbet eller at få hurtigt tilbagefald.

Derfor er det vigtigt i behandlingen, at fokusere både på afhængigheden og de psykiske vanskeligheder som fx personlighedsforstyrrelser, angst eller possttraumatisk stress.

Alle beboere er derfor til en samtale hos Ringgårdens psykiater, og alle tilbydes psykologisk testning, 

således at vi hurtigt og effektivt kan finde frem til, hvad behand-lingen som helhed skal omfatte.

Der bruges forskellige elementer fra psykoterapeutiske metoder med relevans for dobbeltbelastning.

 

området samt Ringgårdens egen forskning og metodeudvikling siden 1999.

I nødvendigt omfang indgår lægelig, psykiatrisk behandling, der også kan omfatte medicinsk behandling –

lille rum


Denne del af behandlingen er tilrettelagt og udviklet på bag-grund af international viden på


eksempelvis i forhold til depression eller ADHD.