Behandlingsmål

Vi anbefaler alle beboere at beslutte sig for totalafholdenhed, selv om det ofte er svært at nå frem til en sådan erkendelse, og selv om vi ved, der kan forekomme tilbagefald efter behandlingen.

Derfor undersøger vi i samarbejde med beboeren, respektfuldt og fordomsfrit, den enkelte persons misbrug og hjælper med at finde frem til kernen i netop hans eller hendes afhængighed uden at komme med standardløsninger.

Et alkoholproblem er én stor selvmodsigelse, som der skal løses 
 


  

op for: som misbruger hader du din afhængighed – men du elsker rusen.

Alkohol er på samme tid et problem
 

alkoholmisbruger kan beslutte sig for en anden vej.

Målet med behandlingen er således ikke blot at "blive ædru",

trapper


og en løsning. En belysning af og indsigt i disse modsatrettede tanker er afgørende for, at man som


men også at omstrukturere de tanker, der fører til afhængigheden, så tilbagefald undgås.