Arbejdsgiver

På Ringgården kan vi hjælpe din virksomhed, hvis en medarbejder har et alkoholproblem, og vores faglige rådgivning starter i det øjeblik, du kontakter os.

Som arbejdsgiver er du på en vis måde i samme situation som de pårørende.

Du kan se nogle konsekvenser af et alkoholforbrug, du vil gerne hjælpe, men hvordan?

Du vil vise et medmenneskeligt hensyn, men du må som ansvarlig leder også forvente at medarbejderen bliver i stand til at passe sit arbejde.

At stille krav på baggrund af et tilbud om hjælp, er det bedste, du kan gøre for din medarbejder.

Ringgårdens arbejdspraksis lever op til de kriterier Sundhedsstyrelsen har opstillet for god behandling, det er blandt andet: 

Evidensbaseret behandlingsmetode


Systematisk udredning og opfølgning


Målrettede behandlingsplaner


Veluddannede alkoholbehandlere


Speciallæge i psykiatri samt klinisk psykolog tilknyttet


Evaluering og kvalitetssikring

  

Tilbagefaldsforebyggelse." Der arbejdes med tanker, følelser og handlinger i forhold til at identificere de højrisiko-situationer, som udløser drikketrang, og derefter indøve nye handlingsmønstre.

Kognitiv terapi og tilbagefalds-forebyggelse er blandt de bedst afprøvede og dokumenterede metoder i forhold til at skabe varig behandlingseffekt.

Indskrivning til behandling kan almindeligvis ske med kort varsel.

visitator


Ringgården arbejder med kognitiv terapi, herunder med en metode der kaldes "Struktureret


Kontakt visitator Conni Hansen på telefon 64 41 25 05 for yderligere oplysninger.